Technické informácie a dokumenty na stiahnutie

RODAGA s.r.o. ,01318 Lietava 297,Slovenská republika
IČO: 44585144, Zapísaná na okr.súde Žilina oddiel „s.r.o“ vložka „50692/L-Zbl

Technická špecifikácia rozhrania pre zákaznícku prípojku.

Dátum vydania: 1.1.2007
V súlade s § 35 ods.1 zak.610/2003 Z.z. O elektronických komunikáciách sú v tomto dokumente uvedené technické špecifikácie rozhraní pre pripojenie koncového zákazníckeho zariadenia do elektronickej siete. Informácie uvedené v tomto dokumente majú len informatívny charakter a slúžia výlučne pre orientáciu koncového zákazníka pri pripojení do sietí spoločnosti. Netvoria žiadnu súčasť zmluvy s koncovým zákazníkom, ani inej zmluvy týkajúcej sa poskytovania tejto služby. Akékoľvek škody spôsobené neoprávneným použitím týchto informácii sú nenárokovatelné. Pri tvorbe tohto dokumentu boli použité príslušné technické normy a návody telekomunikačného úradu.

OBSAH :

Úvod
Predmet
Koncový bod
Rozhranie IEEE 802.3
Rozhranie IEEE 802.11x
Použité technické dokumenty
Topológia

1.ÚVOD

Predmetom tohto dokumentu je popis jednotlivých častí technického rozhrania pre pripojenie koncového zákazníckeho zariadenia do siete spoločnosti. Rozhranie je určené pre prenos dát a pripojenie do siete Internet. Ďalšie informácie o špecifikácii technických rozhraní je možné žiadať na adrese sídla firmy Romana Gašpierika popr. Telefonicky na t.č. 0905342439.

2.PREDMET

Predmetom tejto špecifikácie sú technické rozhrania IEEE 802.3 a IEEE 802.11x., prostredníctvom ktorých  zriaďujem prístup koncového zariadenia zákazníka do siete pre prenos dát a prístupu do siete Internet.

3.KONCOVÝ BOD

Koncový bod siete je realizovaný na zariadeniach s ukončením zákazníckou zásuvkou RJ-45 alebo Wireless LAN 2,4GHz, alebo 5,4-5.7GHz.

4.ROZHRANIE IEEE 802.3

Koncové zákaznícke zariadenie je pripojené do siete zákazníckym konektorom RJ-45 pomocou prípojnej šnúry maximálnej dĺžky 100m pre 100 Mbit prenos dát. Pre pripojenie sa použije vodič 8 vláknový ( UTP, FTP) , napájanie koncového zariadenia zo striedavého zdroja 230V 50Hz.

5.ROZHRANIE IEEE 802.11x

Koncové zákaznícke zariadenie je pripojené do verejnej elektronickej siete  zariadením Wireless LAN 2,4GHz spĺňajúce normy IEEE 802,11b pre 11Mbit/s prenos dát a IEEE 802.11g pre 54 Mbit/s prenos dát. Pre pripojenie sa použije vodič RG 213 – LS 191 – RG 400 s konektormi typu N/SMA, napájanie koncového zariadenia zo striedavého zdroja 230V 50Hz.

6.POUŽITE TECHNICKE DOKUMENTY.

  • EN 50173:1994 Performance requirements of generic cabling schemes
  • IEEE 802.3:2002 IEEE standard for information technology
  • IEEE 802.1: Recommendations for Virtual LAN
  • TPT-T 6 : Rozvod telekomunikacných sieti v budovách, 1999
  • ISO/IEC 11811:1995 Information technology

7.TOPOLÓGIA SIETE

Sieť WifiLietava  je prevádzkovaná v lokalitách Lietava, Podhorie, Babkov, Lietavská Svinná, Brezany,Peklina, Paština Závada,Lietavská Lúčka. Je zložená z viacerých rádiových skokov. Prvý je určený na nákup konektivity a je realizovaný technológoiu WiFi 802.11a/b/g na zariadeniach OvisLink, UBNT, Mikrotik  a príslušnými anténami. Druhý a tretí je realizovaný podobne pre účely distribúcie.