Telefonický kontakt Mob: 0905 342 439, 0907 118 899

Bezdrôtové Internetové pripojenie
Prevádzkuje: Roman Gašpierik

O nás

RODAGA s.r.o. je spoločnosť zaoberajúca sa predovšetkým budovaním počítačových sietí a poskytovaním internetu. Naša spoločnosť je zameraná hlavne na kvalitné poskytovanie internetu prostredníctvom mikrovlnného pripojenia vo voľnom pásme. Ponúkame Vám pripojenie s garantovanými cenami a bez dátových a časových obmedzení.Zoznam obcí z dostupným signálom Wifi : Lietava, Lietava-Majer, Lietavská Závadka, Podhorie, Babkov, Lietavská Svinná, Lietavská Lúčka, Bytčica, Brezany, Paština Závada, Peklina, Lysica, Belá.